top of page
Computer with Graph

Data Analyst

בעולם העסקי של היום אי אפשר לקבל החלטות מושכלות ללא ניתוח ובחינת המידע הרלוונטי. החל ברמת האיפיון ואיסוף המידע, וכלה בניתוח ובהסקת המסקנות - המגע של מקבלי ההחלטות עם הנתונים הוא בלתי פוסק. ההתפתחות בתחום זה בשנים האחרונות מחייבת עוד הרבה ידיים עובדות, החל ברמה בסיסית של אנליסטי דאטה וכלה ברמת המהנדסים והגורמים הטכנולוגים הבכירים. חברת אנליזה מכשירה היום במסגרת הכשרות היסוד ולימודי התעודה לתפקידים בסיסיים בעולמות הדאטה. בין היתר אנחנו מלמדים שימוש בכלים ובמתודולוגיות נכונות, כמו גם רקע כללי במדעי הנתונים ובסטטיסטיקה במטרה לאפשר לבוגרים להשתלב במהירות ובצורה איכותית בשוק התעשייה.

תכני ההכשרה

קורס הבסיס לאנליסט נתונים מורכב משני חלקים מרכזיים. הראשון הוא החלק התיאורטי הקשור לתורת הסטטיסטיקה והנתונים, חשיבה האנליטית, הצגת מידע ועיבודו והקשר לקבלת החלטות עסקיות. החלק השני עוסק במערכות וכלי העבודה המרכזיים של אנליסט הנתונים: אקסל, שפת התכנות SQL ומערכת הויזואליזציה טאבלו.

 

לסילבוס מלא ופרטים נוספים צרו איתנו קשר

bottom of page