top of page
Interviewee

סדנת ראיון עבודה

אין ברירה, כדי להיכנס למקום עבודה חדש צריך ש"הקנקן יהיה יפה", שהתוכן שלו יהיה נכון ושהכל יועבר בצורה מדויקת למראיין. בסדנת ראיון העבודה נסקור את סוגי הראיונות השונים, נעבור סימולציות, ניתן דגשים ונאיר את הסוגיות שראוי להקפיד עליהן. הסדנה תכין את המרואיינים להוציא מעצמם את המירב בהגיעם למבחן המלחיץ במטרה להיכנס לשוק התעשייה בהצלחה.

תכני ההכשרה

במסגרת הסדנה לראיון עבודה יועברו תכנים רבים על אודות עקרונות לראיון עבודה מוצלח בראי המראיין, המרואיין ושאר הרלוונטיים בתהליך. יועברו תכנים על תקשורת מילולית ושאינה מילולית, היבטי 'עשה ואל-תעשה' ויועברו חומרים תיאורטיים ומעשיים במטרה לתרגל ולתת את סט הכלים המיטבי לקראת האירוע הקריטי בתהליך למציאת עבודה.

לסילבוס מלא ופרטים נוספים צרו איתנו קשר

bottom of page