top of page
Curriculum Vitae

סדנת קורות חיים

כתיבת קורות חיים מדויקים היא תהליך הכרחי בכדי לאפשר את תהליך הכניסה לתעשייה. מה לכתוב ומה לא ? איך מתרגמים את מה שעשיתם בשנים האחרונות ? איך מתמודדים עם הכלים הטכנולוגים שעוברים אוטומטית על מה שכתבתי ? על כל הנושאים האלו נשוחח בסדנת קורות החיים. בין היתר תועבר סדנה מעשית ובה המשתתפים יכתבו קורות חיים אשר יסרקו ויבחנו על ידי המנחים.

תכני ההכשרה

במסגרת הסדנה יועברו תכנים על עקרונות נכונים לכתיבת קורות חיים, דוגמאות חיוביות ושליליות מהתעשייה, Best Practises ותרגול בקבוצות ובאופן פרטי. ניתן יהיה להעביר קורות חיים לבדיקה מיידית וגם תמיכה לאחר מעשה. בין היתר יוצע תרגום של קורות החיים מעברית לאנגלית ולהפך.

לסילבוס מלא ופרטים נוספים צרו איתנו קשר

bottom of page