top of page
Public Speaker

סדנת העברת מסרים

תקשורת בין אנשים היא אחד הגורמים הקריטיים בהצלחה מקצועית ואישית. היכולת להביע את עצמנו בעל פה ובכתב, בצורה פיזית או וירטואלית, היא משמעותית ביותר כדי להתפתח ולהתקדם באופן חיובי. האם זו יכולת מולדת או מיומנות נרכשת ? על זה נשוחח בסדנה המתוארת. אנחנו נטען כי ישנם כלים רבים שיכולים לעזור ולפתח את היכולות לתקשר עם הסובבים, בעיקר בסביבה עסקית כשהמטרה היא העברת המסרים הרלוונטים.

תכני ההכשרה

במסגרת הסדנה יועברו תכנים קריטיים להעברת מסרים אפקטיבית. בין היתר נדבר על ההבדל שבין תקשורת מילולית ושאינה מילולית, נדון במושגים פתוס, אתוס ולוגוס ונסביר את התכנון והביצוע המדויק שבהעברת המסר. כמו כן יועברו תכנים בהקשרי סטוריטלינג, בניית מצגות ועמידה מול קהל. בנוסף, יינתן דגש למפגשים וירטואליים שנהפכנו בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מחיינו.

לסילבוס מלא ופרטים נוספים צרו איתנו קשר

bottom of page