top of page
Waiting Area

פיתוח קריירה וייעוץ תעסוקתי

בשנים האחרונות הדבר היציב היחיד בשוק התעשייה הוא השינוי התמידי. העובדים רוצים להתפתח ולהתקדם, המעסיקים רוצים להשתפר ולהשתנות והטכנולוגיה משתוללת ומניעה את כולם. סדנת פיתוח הקריירה תעניק כלים ותפיסות שיעזרו למועסקים האינדיבידואלים להניח את היסודות לקריירה ארוכת טווח עם כל המשתנים שמסביב. הסדנה תעסוק ביכולות האישיות, ברצונות ובכלים, ב-'אני מאמין' הבסיסי ובדרכים שונות להביא אותו לידי מימוש. בוגרי הסדנה יצאו עם תפיסה יותר מובנית של עתידם הקרוב והרחוק, יכתבו 'חזון אישי' ויבנו ככל הניתן את קווי המתאר של עתידם המקצועי. הסדנה בהשראת כתביו של Stephen Covey.

תכני ההכשרה

במסגרת הסדנה ותכני הייעוץ יועברו בעיקר תכנים בהתאמה אישית למקרה הפרטי. באופן כללי ניתן לומר שיעברו תכנים על רלפקציה אישית, חידוד המטרות והגדרה סדורה של היעדים האישיים. תועבר סדנה של אפיון חוזקות וחולשות, מסלולי קריירה אפשריים וכתיבת חזון למימוש אישי בזיקה עסקית וקרייריסטית.

לסילבוס מלא ופרטים נוספים צרו איתנו קשר

bottom of page